Werkwijze

  •     Verratec is altijd op zoek naar een praktisch uitvoerbare oplossing tegen acceptabele kosten;
  •     Streven naar snelle en kwalitatieve dienstverlening;
  •     We spreken de taal van opdrachtgever;
  •     Korte communicatielijnen;
  •     Klantgericht;
  •     Flexibel;
  •     Brede expertise;
  •     Kleinschalige onderhoudsprojecten