Onze diensten

Verratec neemt u zorgen uit handen. Of het nu gaat om een weginspectie, een kostencalculatie, een wegmeting of een volledig traject van inspectie tot begeleiding van de uitvoering, bij Verratec bent u aan het juiste adres.

Inspectie
Alleen als in kaart is gebracht hoe wegdekschade is ontstaan, hoe deze zich zal ontwikkelen en wat de restlevensduur van het wegdek zal zijn, kan de juiste maatregel voor het onderhoud van het asfalt worden bepaald. Met hun jarenlange ervaring kunnen onze adviseurs wegdekschade aan de hand van een quick scan uitstekend beoordelen en een adequate oplossing bieden om de eigenschappen van het wegdek te verbeteren.

Advies
Door de ruime ervaring van onze specialisten kan Verratec een compleet advies verzorgen voor zowel management als technische staf.

Bestekschrijven
Een project valt of staat met een goed bestek. Verratec schrijft bestekken conform de RAW-systematiek.

Kostencalculatie
In nauw overleg met onze opdrachtgevers stellen we voor elk project een nauwkeurige kostencalculatie op. Wij streven er altijd naar om de maximale levensduur uit een wegconstructie te halen tegen minimale kosten.

Wegdekmeting
Bij het (her)dimensioneren van verhardingsconstructies kan een wegdekmeting uitkomst bieden.

Begeleiding van uitvoering
Tijdens de uitvoering ondersteuning voor optimalisering van de kwaliteit.

Onderzoek
Verratec volgt ontwikkelingen in asfaltonderhoud op de voet. Met onze asfaltkennis en ervaring spelen wij in op de ontwikkeling van nieuwe producten, technieken of werkwijzen. Daarnaast verrichten wij octrooi- , literatuur- en laboratoriumonderzoek en leggen we proefvakken aan. Indien noodzakelijk schakelen wij hiervoor onze kennispartners in.